Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Vĩnh Lạc

Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-lucyen-th-thcsvinhlac@edu.viettel.vn